Wykłady uczestników seminarium
Prof. habil. dr. Joanna Szadura

Drzewo takie nieszczęśliwe… O idei kategoryzowania w kulturze ludowej na przykładzie osiki

Dr. Renate Misevica-Trillitzsch

słownik Antanasa Juszki (1875): próba analizy aksjologicznej

Dr. Dorota Pazio-wlazłowska

Prawdę mówiąc, jestem dosyć gruba. Właściwie to nawet bardzo. Przymiotnik gruby jako realizacja konceptu otyłość (na podstawie danych korpusowych) – uwagi wstępne

Prof. habil. dr. Beata Żywicka

Człowiek i świat w przestrzeni aksjologicznej współczesnych młodych Polaków (na podstawie badań ankietowych)

Dr. Tatjana Vologdina

Polskie wątki w zamawianiach litewskich

Prof. dr. Irena Smetonienė

Chleb w dyskursie ludowym

Dr. Vilija Sakalauskienė

Dane etnolingwistyczne o życie w litewskich słownikach gwarowych

Prof. dr. Kristina Rutkovska

Kulturowe konteksty utworów parabiblijnych. Językowy obraz Maryi w postylli Konstantego Szyrwida „Punkty kazań”

Prof. habil. dr. Maciej Rak

Polska frazeologia gwarowa – stan badań i perspektywy

Dr. Vilija Ragaišienė

Przesądy i rady w Słowniku południowych gwar południowoauksztockich

Dr. Jūratė Pajėdienė

Nazwy sił demonicznych w życiu codziennym Żmudzinów

Prof. habil. dr. Aleksandra Niewiara

Miejsce wyobrażeń o narodach i państwach w aksjosferze kultury

Doc. dr. Galina Miškinienė

Oбраз Девы Марии в рукописях литовско­польских татар

Dr. Dalia Zaikauskienė

Sposoby przechowywania źródeł paremiologicznych: dostępność, podobieństwa i różnice, zalety i wady

Prof. habil. dr. Birutė Jasiūnaitė, Doc. dr. Jelena Konickaja

Przedmiotowe metafory gwiazd w poezji litewskiej i rosyjskiej