Konferencja (2023)
WARTOŚCI W JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA POLAKÓW I LITWINÓW V. KULTUROWE ASPEKTY TEKSTOLOGII. TEKST-TEKSTEM-KONTEKST
odbędzie się 7–9 września 2023 roku na Uniwersytecie Wileńskim