Wykłady młodych badaczy
Mgr. Magdalena Wołoszyn

Zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego w trawie. I co mnie w życiu spotkało, było słuszną karą… Poetycki a polski ludowy obraz węża

Mgr. Sara Akram

Współczesne narracje o klimacie a solidarność z życiem

Mgr. Sylwia Gierczak

Szacunek w ankietach

Karolina Slotvinska

Obraz Matki w wybranych utworach Vandy Juknaitė

Monika Bogdzevič

Konceptualizacja metaforyczna Gniewu, lęku i wstydu: w poszukiwaniu treści kulturowych