Seminarium II
WARTOŚCI W JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA LITWINÓW I POLAKÓW. DZIEDZICTWO LUDOWE, NARODOWE, WIELOETNICZNE I WIELOKULTUROWE
Uniwersytet Wileński, Wilno, 24–25 września 2020 roku