Seminaras (2020)
VERTYBĖS LIETUVIŲ IR LENKŲ PASAULĖVAIZDYJE. LIAUDIŠKASIS, TAUTINIS, DAUGIATAUTIS IR DAUGIAKULTŪRIS PAVELDAS
Vilniaus universitetas, Vilnius, 2020 m. rugsėjo 24–25 d.