Seminaro dalyvių pranešimai
Prof. habil. dr. Joanna Szadura

Medis toks nelaimingas... Apie kategorizavimo idė­ją liaudies kultūroje pagal drebulės pavyzdį

Dr. Renate Misevica-Trillitzsch

Antano Juškos (1875) latvių–lietuvių–lenkų žodynas: aksiologinės analizės bandymas

Dr. Dorota Pazio-wlazłowska

Tiesą sakant, esu gana stora. O iš tiesų netgi labai. Būdvardis storas kaip nutukimo koncepto realizacija (remiantis tekstiniais duomenimis) – įvadinės pastabos

Prof. habil. dr. Beata Żywicka

Žmogus ir pasaulis šiuolaikinio lenkų jaunimo aksiologinėje erdvėje (remiantis anketine apklausa)

Dr. Tatjana Vologdina

Lenkiški motyvai lietuvių už­kalbėjimuose

Prof. dr. Irena Smetonienė

Duona tarminiame diskurse

Dr. Vilija Sakalauskienė

Etnolingvistinė informacija apie rugį lietuvių tarminiuose žodynuose

Prof. dr. Kristina Rutkovska

Parabiblinių kūrinių kultūriniai kontekstai. Kalbinis Marijos vaizdas Konstantino Sirvydo postilėje „Punktai sakymų"

Prof. habil. dr. Maciej Rak

Lenkų tarminė frazeologija – tyrimų apžvalga ir perspektyvos

Dr. Vilija Ragaišienė

Prietarai ir patarimai Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne

Dr. Jūratė Pajėdienė

Demoniškosios jėgos įvardijimai žemaičių kasdienybėje

Prof. habil. dr. Aleksandra Niewiara

Įsivaizdavimų apie tautas ir valstybes vieta kultūros aksiosferoje

Doc. dr. Galina Miškinienė

Mergelės Marijos vaizdas Lietuvos ir Lenkijos totorių rankraščiuose

Dr. Dalia Zaikauskienė

Lietuvių paremijų išteklių saugojimo pavidalai: prieinamumas, panašumai ir skirtumai, privalumai ir trūkumai

Prof. habil. dr. Birutė Jasiūnaitė, Doc. dr. Jelena Konickaja

Daiktiškosios žvaigždžių metaforos lietuvių ir rusų poezijoje