Apie projektą

Vienas esminių projekto tikslų yra dviejų – lietuvių ir lenkų – bendruomenių, sujungtų ypatingais istorijos, kultūros ir kalbiniais ryšiais, kalbos pasaulėvaizdžio tyrimas. Šiam tikslui pasiekti numatoma organizuoti tarptautinį kognityvinės etnolingvistikos seminarą, skirtą mokslininkams, doktorantams ir visiems, besidomintiems vertyvių tyrimais. Seminaro metu, vadovaujant autoritetingiems profesoriams ir mokslininkams iš Lietuvos ir Lenkijos, lietuvių ir lenkų mokslininkai tyrinės abiejų kultūrų ir tapatybės branduolį sudarančių bei tarpusavio dialogą įgalinančių vertybių pavadinimus, jų reikšmes.

Kaip žinia, vertybės sudaro kiekvienos kultūros šerdį, todėl pasirinktų sąvokų analizė iš skirtingų kalbinių perspektyvų leidžia atskleisti tai, kas jungia abi kultūras ir kalbas, kokias pasaulio suvokimo ir aksiologinių sistemų skirtumus įtvirtino kalba, kas trukdo sėkmingą tarpkultūrinę komunikaciją ir kas sudaro „vienybės skirtybėse“ pagrindą. Tiriant pasirinktų sąvokų genezę, neišvengiamai remiamasi bendra istorija, bendra visuomenine patirtimi, kas leidžia naujai į jas žvelgti, o naudojant mokslinius kognityvinės etnolingvistikos teikiamus tyrimų metodus ir priemones – kiek tai įmanoma objektyviai interpretuoti.

Bendras lietuvių ir lenkų projektas skatins Lietuvoje dar mažai taikomos, tuo tarpu Lenkijoje jau žinomos ir turinčios svarių mokslinių pasiekimų, plačiai taikomos ir skatinamos Europoje kognityvinės etnolingvistinės metodologijos plėtojimą. Tyrimai prisidės prie jaunųjų mokslininkų ugdymo Lietuvoje.

Esminė šios tarptautinio seminaro vykdomų veiklų nauda – gautos žinios apie skirtingų, bet tuo pačiu artimų kalbinių-kultūrinių bendruomenių puoselėjamas vertybes. Ypatingos reikšmės projektas įgyja lenkų ir lietuvių tarpusavio santykių kontekste. Tyrimai suteiks galimybę užmegzti mokslu grindžiamą, objektyvų dialogą ir tuo pačiu leis pralaužti kalbinius-kultūrinius stereotipus, egzistuojančius abiejose šalyse, įsitvirtinusius ideologizuotuose viešuosiuose diskursuose.