Kviestinių lektorių pranešimai
Jerzy Bartmiński

"Dwa profile polskiego konceptu Ojczyzny"

Stanisława Niebrzegowska - Bartmińska

"Tradycyjny obraz świata słowian i Bałtów – projekt kognitywnych badań porównawczych (ETNOEUROJOS)"