Wykłady młodych badaczy
...
Monika Bogdzevič

Między wstydem a lękiem. Przegląd wybranych modeli kognitywnych WSTYDU w języku litewskim (na podstawie danych tekstowych)

...
Karolina Slotvinska

Litewski obraz MATKI w świetle danych ankietowych

...
Damian Gocół

Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości

...
Irena Snukiškienė

Kognitywny obraz PRAWDY i KLAMSTWA w paremiach litewskich

...
Marta Hartenberger

Obraz Polaka w świetle tekstów medialnych kreowanych w przestrzeni internetowej przez mieszkańców krajów sąsiednich.