Jaunųjų tyrėjų pranešimai
...
Monika Bogdzevič

Tarp gėdos ir baimės. Pasirinktų GĖDOS kognityvinių modelių lietuvių kalboje apžvalga (remiantis tekstiniais duomenimis)

...
Karolina Slotvinska

Lietuviškas MOTINOS paveikslas remiantis anketavimo duomenimis

...
Damian Gocół

Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości

...
Irena Snukiškienė

Kognitywny obraz PRAWDY i KLAMSTWA w paremiach litewskich

...
Marta Hartenberger

Obraz Polaka w świetle tekstów medialnych kreowanych w przestrzeni internetowej przez mieszkańców krajów sąsiednich.