Wykłady lektorów seminarium
...
Jerzy Bartmiński

Założenia i metody lingwistyki kulturowej - na przykładzie definicji PRACY w „Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów” (LASiS)

...
Stanisława Niebrzegowska - Bartmińska

Jak eksplikować koncepty kulturowe?