Kviestinių lektorių pranešimai
...
Jerzy Bartmiński

Kultūrinės lingvistikos teorinės prielaidos ir metodai - DARBO definicijos „Slavų ir jų kaimynų aksiologiniame leksikone” (LASiS) pavyzdys

...
Stanisława Niebrzegowska - Bartmińska

Kaip eksplikuoti kultūrinius konceptus?