Seminaro dalyvių pranešimai
...
Bronė Stundžienė

Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu

...
Irena Smetonienė

Vertybių samprata lietuviškame pasaulėvaizdyje

...
Naglis Kardelis

Gimtosios kalbos svarba vertybių puoselėjimui ir asmenybės ugdymui: filosofinis aspektas

...
Galina Miškinienė

Šeima ir šeimos vertybės: Lietuvos ir Lenkijos totorių rankraščių pagrindu

...
Kristina Rutkovska

Kalbinis–kultūrinis DVARO vaizdas Lietuvoje

...
Vilija Sakalauskienė

Žmogaus vaizdinys tarminiame diskurse

...
Irena Fedorowicz, Kinga Geben

Patriotinės ir religinės vertybės dr. Gabrielio Jano Mincevičiaus poetiniuose tekstuose

...
Zofia Sawaniewska-Mochowa

Lietuvos žemvaldžių palikuonių tapatybių ir kalbų pasirinkimas remiantis egodokumentais