Jaunųjų tyrėjų pranešimai
Mateusz Napiórkowski

Paribio nerimas. Heterotopijos ir ribinės erdvės šiuolaikinėje tautosakoje

Irena Snukiškienė

Kognityvinis MELO vaizdas lietuviškuose ir angliškuose tekstuose. lygi- namoji analizė

Mgr. Sara Akram

Karas – vertybė ar antivertybė? Rinktinių Wojciecho Jagielskio reportažų pagrindu

Mgr. Sylwia Katarzyna Gierczak

Apie nepagarbos apraiškas liublino studentų anketinių duomenų pagrindu

Magdalena Wołoszyn

Krizė – tai išbandymas, kurį turime įveikti, suvieniję jėgas ir mintis... Krizė prezidento Lecho Ka- czyńskio diskurse (2005–2010 m. rinktinių viešųjų kalbų pagrindu

Damian Gocół

Postatmintis suaugusiųjų sakytinės istorijos prisiminimuose

Karolina Slotvinska

Kognityvinis BAJORIJOS vaizdas lenkų literatūriniame ir liaudiškajame naratyvuose

Olga Fyłypec

Šiuolaikinis lenko ir ukrainiečio stereotipas, remiantis lenkų studentų anketinėmis definicijomis

Sara Orzechowska

Stebuklinga žolele ir brangus vainikėli... Kreipimosi į augalus būdai lenkų tautosakoje