Kviestinių lektorių pranešimai
Jerzy Bartmiński

"Lingwistyka kulturowa a kulturologia"

Stanisława Niebrzegowska - Bartmińska

"Profilowanie jako operacja na wyobrażeniu bazowym"